Světlíky přisunou denní světlo do tmavých místností

Některá zvířata, například netopýr, k životu světlo nepotřebují. Právě naopak, vadí jim. Člověk je však tvor, který se bez přirozeného světla neobejde. Průnik denního světla do budovy zajišťují především okna, najdou se však místa, kam se světlo tak jednoduše nedostane. Pro rozměrově větší prostory je optimálně namísto žárovky využít přirozené světlo dopadající ze stropu, které celkově a intenzivně ozáří větší plochu.

Přísun přirozeného světla lze podpořit instalací střešních světlíků. Světlíky dokážou v porovnání s klasickými bočními okny prosvětlit až třikrát větší prostor. Dají se využít zejména v novostavbách, ale technologicky je možná také dodatečná montáž do starších objektů.

Pokud se dají světlíky otevřít, lze je rovněž využít ke komfortnímu větrání interiéru a stejně i jako místo, kudy lze vylézt na střechu. Jejich montáž, včetně zateplení a zaizolování, přitom nezabere více než hodinu.

Denní světlo je nezbytné zejména při pracovních aktivitách. Studie rakouského profesora Christiana Bartenbacha dokazují, že nevhodné světlo může snížit pracovní výkon až o třicet procent. Lidé, kteří jsou vystaveni převážně umělému osvětlení, mohou mít změněné nálady, klesá jejich motivace, ztrácejí energii a jsou podráždění.

V minulosti bylo možné najít světlíky zejména na průmyslových budovách. Současnost však přináší nové moderní technologie a materiály, díky kterým lze světlík osadit i na plochou střechu rodinného domu. Nedojde k architektonickému narušení stavby, naopak, zvýší se komfort bydlení.

Tak jako na šikmé střechy se hodí střešní okna, pro ploché střechy jsou optimální a stejně účinné světlíky. Pevné světlíky slouží především k osvětlení prostoru, otevírací i pro snadnější přístup na střechu, větrání či odvod kouře v případě požáru. Jednou z místností v rodinném domě, kde světlíky najdou uplatnění, jsou koupelny. Instalace oken v této místnosti je často nemožná nebo dost náročná.

Každá žena však ví, že bez denního světla je úprava zevnějšku komplikovaná a konečný výsledek v mnoha případech velmi zkreslující. Rovněž se světlíky dají využít místo oken i na chodbě či schodišti, kde přirozené světlo také většinou chybí.

Vhodným způsobem prosvětlení a větrání interiéru rodinného domu jsou bodové střešní světlíky. I přes své menší rozměry dokážou dokonale osvětlit jakýkoliv prostor. Světlíky se zasklívají komorovými polykarbonátovými panely nebo plexisklem, přičemž si lze zvolit čirou nebo opálovou barvu kopule.

„Pokud si zvolíte světlík s kupolí z čiré barvy, získáte více denního světla. Opálová barva rozkládá světlo a zamezuje oslňování lidí nacházejících se v osvětlování prostoru. Výhodou opálové výplně je snížena možnost zašpinění a v letním období se kupole nepřehřívá.

Použití akrylové kopule světlíku umožňuje osvětlení interiéru s průnikem až 73% přirozeného světla. Díky světlíkům získáte tolik přirozeného světla, kolik potřebujete i na místech, kam se světlo tak snadno nedostane.