Jak natřít vchodové dveře – pro profesionální povrchovou úpravu

Malování vchodových dveří není obtížný úkol, ale stejně jako u malování pokoje je klíčová dobrá příprava a provedení práce ve správném pořadí.

1. Připravte se na lakování předních dveří

Než vůbec obrátíte svou pozornost na samotné vchodové dveře, myslete na počasí. „Při natírání vchodových dveří je důležité zajistit, abyste to udělali v den, kdy je zaručeno suché počasí, takže si předem zkontrolujte předpověď, abyste se vyhnuli dešti.

Přední dveře mohou být natřeny na místě, i když si možná budete chtít tento úkol usnadnit jejich odstraněním. „Odšroubujte panty na dveřích a nejprve odšroubujte panty ze sloupků dveří. „Odstranění pantů výrazně usnadňuje lakování dveří a také zajišťuje, že se barva nedostane na panty a nezkazí vzhled. Mít kontrolu nad tím, kde dvířka natřete, také zajišťuje, že můžete řídit podmínky osvětlení a sušení, což jsou dva faktory, které mohou výrazně ovlivnit konečný vzhled.

„Přední dveře budou těžké, jakmile je panty přestanou držet na svém místě, takže během tohoto procesu mohou být potřeba nějaké dřevěné klíny umístěné na úrovni země. Pravděpodobně budete potřebovat pomoc, abyste je zvedli na nějaké pilové koně nebo cokoli, co používáte jako malířskou plošinu.“

2. Vyjměte hardware a vyčistěte a přebruste dveře.

Před nátěrem předních dveří by měly být odstraněny jejich prvky kování – klepadlo, klika atd. Opatrně nastavte stranu. „Po zaschnutí laku je lze znovu nasadit nebo je dokonce vyměnit za nové v jiné barvě, aby vyhovovaly úpravě vašich dveří.”

Můžete použít maskovací pásku kolem zámků, klíčových dírek a pantů, pokud natíráte přední dveře, aniž byste je odstranili.

Poté očistěte povrch dvířek jemným čisticím prostředkem. „Věnujte pozornost odstranění veškerého tuku, zejména kolem klik dveří, kde se s největší pravděpodobností hromadí.“

Povrch obruste. „U dříve natřených dveří v dobrém stavu lehce obruste brusným papírem o zrnitosti 240.“„U dřevěných dveří s popraskaným nebo odlupujícím se nátěrem použijte brusný papír o zrnitosti 120 k obroušení barvy až na holé dřevo. Pro rychlou práci doporučujeme použít elektrickou brusku, ale můžete použít plochou škrabku.“

Proces broušení je klíčem k dobré práci. „Konečná úprava bude do značné míry záviset na tom, jak pečlivě budou dveře připraveny.“ Chcete, aby byly dveře před lakováním co nejhladší, ale pokud jsou příliš vyleštěné, barva nebude tak dobře držet. Dobrá přilnavost barvy závisí na malém množství přilnavosti, takže se snažte povrch nepřebrousit.

„Jakmile to uděláte, vyplňte všechny důlky vhodným dřevěným plnivem a přeplňte, abyste kompenzovali případné smrštění. Tyto oblasti přebruste a poté použijte starý štětec nebo hadřík na přichycení k odstranění veškerého prachu z procesu broušení.“

3. Připravte materiály

Připravte si všechny materiály, abyste mohli začít malovat. Barva na dřevo určená pro venkovní použití je nezbytná plus základní nátěr (pokud konkrétní barva vyžaduje použití základního nátěru).

Dejte si také dohromady štětce a válečky. „Pokud natíráte ploché dveře bez obložení nebo lišty, měl by stačit malý váleček nebo 4 palcový štětec.”

„Pro natírání obložených dveří je potřeba menší 2 palcový štětec pro složitější oblasti. Mějte po ruce vlhkou houbu nebo cokoli, co můžete použít k navlhčení dvířek před lakováním – zpomalí to rychlost schnutí barvy, což vám poskytne více času na dokonalé tahy a zakrytí případných stop po štětci.”

4. Naplnění dveří

Pokud barva, kterou používáte, nevyžaduje základní nátěr, přední dveře by nyní měly být opatřeny základním nátěrem. „Natřete všech šest stran dveří vhodným základním nátěrem, včetně vnitřní, vnější, levé a pravé hrany a také horní a spodní strany.”

5. Natřete přední dveře

Čas je pro dosažení profesionálních výsledků při lakování vchodových dveří klíčový. „Začněte tím, že použijete šikmý kartáč na křídla, natřete nejprve základní nátěr a poté do rohů zvýšených panelů.“ „Začněte horními panely, postupujte dolů k nejnižším panelům. Štětcem doleva a doprava, následně nahoru a dolů, aby se barva rovnoměrně rozprostřela.

„Používejte barvu střídmě a nenechte ji loužovat. K nanášení barvy na vyvýšené panely lze použít 4 palcový váleček a válet se s texturou dřeva.

Pro nanesení dalších vrstev barvy postup opakujte. „Pro profesionální povrchovou úpravu budou dveře potřebovat několik vrstev barvy.“ „Mnoho tenkých vrstev je lepších než jedna silná vrstva barvy. Normálně se vytvrdí rychleji a také lépe vypadá. Nezapomeňte před aplikací další vrstvy nechat každou vrstvu řádně zaschnout – čím tmavší barva, tím více vrstev bude potřeba.“

Lakování dveří na místě? „Jakmile jsou dveře natřeny, je důležité, abyste je nechali otevřené, dokud barva nezaschne.” „Pokud se dveře zavřou příliš brzy, mokrá barva kolem okrajů se může přilepit na rám dveří.“

Před výměnou hardwaru se ujistěte, že jsou dvířka zcela suchá.