Asfaltové desky (pásy)

Technické parametry

Asfaltová deska (pás) je vícevrstvý, polotuhý asfaltový panel složený z minerálně vyztuženého asfaltového jádra, naformovaného mezi dvěma vložkami ze skelných vláken nasycených asfaltem a plastovou separační fólií. Je určen pro použití jako podkladový materiál pro ploché nebo nízkospádové střechy. Může být instalován na dřevo, beton, pevnou izolaci nebo jako obnovovací fólie na stávající střešní povrch, který má být sanován. Používá se jako separační deska, střešní obnovovací deska, vyrovnávací deska pro přestavbu střechy pod modifikovanými bitumeny. Povrchy, které mají být pokryty asfaltovou deskou, musí být suché a zbavené nečistot. Zajistěte, aby podkladová vrstva a deska byly zbaveny vlhkosti. Všechny bubliny, vyvýšeniny a jiné nerovnosti povrchu musí být opraveny, aby byl povrch hladký. Odstraňte uvolněný štěrk ze stávajících střech. Naneste pouze takové množství asfaltové desky, které lze tentýž den pokrýt střešní membránou.

Kde koupit asfaltovou desku

Největší výběr asfaltových desek naleznete v internetových obchodech nabízejících široký výběr hydroizolací.