Zálivka Alkorplan střešní šedá

Technické parametry

Zálivka Alkorplan střešní šedá je roztokem flexibilního polyvinylchloridu (PVC-P) v tetrahydrofuranu (THF). Jedná se o prostředek na utěsnění PVC spár. Má konzistenci těkavé mobilní kapaliny s typickým éterickým zápachem. Je viskózní, jeho tlak je 1200 mPa.s při 20 °C. Bod vzplanutí je -17°C. Bod varu je 65-66°C. Používá se na vyztužení svarových spojů, T-hran a rohů pro hydroizolační fólie RENOLIT ALKORPLAN. Před použití dobře protřepejte.  Řeďte pouze THF. Spotřeba je přibližně 10g/lm.

Kde koupit zálivku Aklorplan

Zálivku Aklorplan naleznete v internetových obchodech nabízejících široký výběr hydroizolací.