Topný sloup – moderní způsob topení

Pokud plánujete přestavbu, kterou byste rádi dosáhli modernější a stylovější vzhled interiéru, kamenem úrazu mohou být topná tělesa.

Radiátory, rozvody a stoupačky, to vše je běžnou součástí stavby. Mohou ale kazit dojem jinak pěkného a vzdušného prostoru. Jedním z řešení, jak vyřešit problém s těmito rušivými detaily, by bylo vyměnit radiátory za podlahové topení. To by však vyžadovalo rozsáhlou renovaci, případně i změnu celého topného systému z vysokoteplotního na nízkoteplotní systém. Po funkční i designové stránce, by optimálním řešením mohlo být použití topných sloupů. Jde o způsob vytápění, při kterém je samotné topné těleso ukryté za sádrokartonovou příčkou nebo nějakým kusem vestavěného nábytku, takže design interiéru zůstane čistý, s jednoduchými liniemi a plochami. Topný sloup je přitom možné umístit kdekoliv v interiéru, kde se vám to hodí – pod oknem, při vnitřní příčce nebo i za šatní stěnou.

Jak funguje topný sloup

Do úzkého uzavřeného prostoru topného sloupu proudí chladný vzduch nasávací mřížkou při podlaze a po jeho ohřátí stoupá přímo vzhůru, kde je do prostoru vypouštěn vrchní mřížkou. Teplý vzduch jemným prouděním omývá a ohřívá konstrukce stěn a stropu, které pak příjemným sálavým způsobem vytápějí celou místnost. Pokoj je vytopený rovnoměrně, takže rozdíl teploty u podlahy a stropu nepřesahuje 2 ° C. Tím se dosahuje velmi příjemný tepelný komfort.

Výhody topného sloupu

Při tomto způsobu vytápění je velkým přínosem to, že při něm nedochází k víření vzduchu, a tedy ani zvedání prachu v prostoru místnosti, jak to bývá při klasickém vytápění radiátory. Tuto výhodu ocení zejména alergici a rodiny s malými dětmi. Skvělé je i to, že chomáčky prachu se nezůstanou válet na podlaze a v koutech místnosti, ale shromažďují se na jednom místě. Jak je to možné? Teplý vzduch shromážděný pod stropem tlačí chladnější vzduch spolu s prachovými částicemi k zemi, kde jsou jemným proudem unášeny znovu k sacímu otvoru topného sloupu. Právě zde, pod otopným tělesem se shromažďuje většina prachu, odkud jej lze velmi jednoduše vymést nebo vysát.

Technické podmínky a parametry pro topný sloup

Po technické stránce je skvělé zejména to, že tento systém je možné napojit na stávající, tedy na stejné trubky jako radiátory. Topné těleso je tvořeno měděnou trubkou, která je spirálovitě ovinuta jemným měděným drátem. Měď, jako vynikající vodič tepla, předává teplo velmi efektivním způsobem, díky čemuž si vystačí s mnohem menším množstvím topné vody, kterou je třeba ohřát. To v konečném důsledku přináší úspory na topení. K ekonomické i ekologické stránce přispívá skutečnost, že měď nerezaví, takže topné těleso má téměř neomezenou a životnost a nepotřebuje prakticky žádnou údržbu. Vstupní náklady na tento systém jsou srovnatelné s radiátorovým nebo podlahovým vytápěním, přičemž lze počítat s návratností investice již do 4 let.