Asfaltový lak penetrační PENETRAL ALP

Technické parametry

Asfaltový lak penetrační PENETRAL ALP se vyrábí tak, že se vhodný druh asfaltu rozpustí v organickém rozpouštědle. Asfaltový lak penetrační PENETRAL ALP je vysoce přilnavý. Lze jej využít i při stavbách silnic, kdy s ním zatřete spáry oddělující vrstvy, jejichž materiálem je asfaltový beton. Lze jej k tomuto účelu použít i tehdy, když je již chladno a nelze již využít běžné emulze. Nejdůležitějším způsobem využití je pro penetrační nátěry pod povrch tvořený modifikovanými asfaltovými pásy. Je využitelný i na vlhký podklad. Je to řídká, černa kapalina páchnoucí po benzínu, který je jejím rozpouštědlem. Aplikuje se pomocí štětky, kartáče i nástřikem. Základním požadavkem na podklad je pevnost, čistota a suchost. Zasychá 1-4 hodiny.

Kde koupit asfaltový lak penetrační PENETRAL ALP

Asfaltový lak penetrační PENETRAL ALP naleznete v internetových obchodech nabízejících široký výběr hydroizolací.