Změkčovač vody dokáže odstranit vodní kámen

Na různých místech jsou problémy s tvrdostí vody. Její příčinou je stopové množství určitých chemických prvků ve vodě, a to zejména vápníku. Ten se ve vodě nejčastěji nachází ve formě uhličitanu vápenatého. Uhličitan vápenatý se postupně usazuje, čímž se vytváří souvislá vrstva vodního kamene. Ten můžeme sledovat např. v konvici, v záchodových mísách či na vodovodních bateriích. Vodní kámen se nachází i na neviditelných místech, např. ve vodovodním potrubí či na spirále pračky.

Vodní kámen je nutno odstraňovat, jinak bychom nezabránili zničení napadené věci. Na jeho odstranění můžeme použít různé recepty jako ocet či kyselinu citrónovou. Dalšímu usazování vodního kamene však nezabráníme. Instalací různých změkčovačů vody výrazně snížíme hodnotu stopových prvků ve vodě, které způsobují vznik vodního kamene. Boj s ním je finančně náročný, ale je výrazně levnější než řešení následků způsobených jeho usazením.

Mechanismy změkčování vody

Změkčení vody docílíme použitím různých přístrojů. Ty fungují na základě výměny iontů, přidávání fosfátů do vody či působením magnetického či elektrického pole. Právě elektronické změkčovače vody prokazují nejlepší výsledky. Ty výrazně sníží počet stopových prvků způsobujících vodní kámen, ale zachovají jejich dostatečnou hladinu, protože jsou potřebné pro naše zdraví.

Princip práce elektronického změkčovače vody

Elektronické změkčovače vody se skládají obvykle z cívky, mikroprocesoru a spojovacího kabelu. Cívka se umisťuje přímo do vodovodního potrubí. Jelikož má chránit i samotné potrubí, instaluje se před vchod potrubí do domu. Potrubí musí být vyrobeno buď z mědi nebo PVC, neboť pouze tyto materiály umožňují funkčnost systému.

Pomocí spojovacího kabelu je z mikroprocesoru k cívce doručovány vlnění, které cívka zpracuje tak, aby dokázalo rozbít molekuly stopových prvků. Při tomto procesu se snižuje množství těchto prvků a sloučenin a uvolňují se jiné, jakož i CO2, který rozpouští již usazený vodní kámen ve vodovodním potrubí. 
Elektronický změkčovač vody tedy nezajistí jen snížení hladiny vodního kamene ve vodě, ale také odstraní některé škody, které stihl způsobit.