Natavovací asfaltové pásy

Technické parametry

Sortiment natavovacích asfaltových pásů zahrnuje APP i SBS produkty aplikované hořákem. Podrobnosti pro každý produkt jsou obsaženy v samostatném produktovém listu. APP – Ataktický polypropylen se používá ke zlepšení vlastností natavené bitumenové báze. Poskytuje tepelnou a UV odolnost požadovanou pro naše klima. SBS – Styren Butadien Styren se také používá ke zlepšení vlastností bitumenu (asfaltu). Jím ošetřený pás má větší flexibilitu při nízkých teplotách. Je nevhodný pro aplikace, kde se předpokládá vystavení UV záření. Každý projekt může mít své vlastní zvláštní podmínky a zvláštnosti, které mohou vyžadovat zvláštní podmínky a/nebo procesy instalace. Aplikaci membrán aplikovaných hořákem by měl provádět schválený instalátor hydroizolačních membrán. Instalace musí být přísně v souladu s doporučeními výrobce. Role membrány dodané na místo musí být skladovány v krytém prostoru nebo musí být zakryty ochrannou fólií až do doby instalace. Role je třeba skladovat svisle, aby nedošlo k poškození jejich konců. Role nesmí spadnout, také s nimi nesmí být špatně manipulováno. Povrchy, na které jsou instalovány tyto membránové systémy, musí být před instalací řádně připraveny. Všechny povrchy musí být čisté, suché, hladké, bez ostrých hran, jemných částic, volných nebo cizích materiálů, oleje, mastnoty a jiných materiálů, které mohou poškodit membránu. Beton musí být 28 dní starý, potěry 7 dní a podklad musí být suchý.

Kde koupit natavovací asfaltové pásy

Největší výběr natavovacích asfaltových pásů naleznete v internetových obchodech nabízejících široký výběr hydroizolací.