Čistou vodu u domácích bazénů zajistí správná filtrace

Žádný domácí bazén nebude správně fungovat bez příslušenství. Důležitá je zejména filtrace. Při nákupu je třeba se zaměřit především na výkon filtračního zařízení.

Různě velké bazény vyžadují různý filtrační výkon. Existuje jednoduché pravidlo, díky kterému zjistíte potřebný výkon. Objem bazénu vydělte čtyřmi. Získáte tím takzvaný kubíkový výkon čerpadla. Obecně platí, že výkon filtrace by neměl být menší než výsledné číslo, naopak, může být vyšší.

Vyšší by měl být zejména v případě, kdy k filtraci plánujete připojit ještě i solární ohřev, bazénový vysavač nebo tepelné čerpadlo. Filtraci se zvýšeným výkonem byste si měli pořídit i v případě, pokud je vzdálenost mezi filtrací a bazénem delší nebo členitá.

Druhy filtrace

U bazénů se používají dva druhy filtrace, a to kartušové a pískové Kartušové se dnes již používají méně pro jejich nedostatečný výkon. Do menších bazénů s objemem do 8 m3 je však použít lze.

Kartušová filtrace se skládá z kartušové vložky a čerpadla. Je náročnější na údržbu. Voda se filtruje přes papírový válec (vložku), kde se všechny nečistoty zachycují, a tak je třeba několikrát týdně ji pročistit proudem vody. Tím se papírový válec opotřebovává a snižuje tak kvalitu filtrování. Pro dosažení kvalitní filtrace je nutné několikrát za sezonu vložku vyměnit. Kartušová filtrace je vhodná zejména pro malé bazény do velikosti 8 m3. Její výhodou jsou nižší pořizovací náklady.

Pro bazény s větším objemem je vhodnější písková filtrace. Pracuje na přírodním principu filtrování vody přes pískovou náplň, která zachycuje nečistoty. Filtrování vody v bazénu tak zabírá mnohem méně času než filtrování s kartuší. Navíc díky vysokému výkonu lze k pískové filtraci připojit různé další příslušenství. Tento typ filtrace vyčistí vodu za šest až osm hodin, v létě, když je horko, se tento čas může zkrátit na čtyři hodiny.

Písková filtrace pracuje na přírodním principu filtrování vody přes pískovou křemičitou náplň, která zachytí všechny nečistoty z vody a čistou filtrovanou vodu žene zpět do bazénu. Voda v bazénu by měla za den několikrát přefiltrovat, proto se z výkonnějších důvodů doporučuje používat filtraci pískovou a při jejím výběru přihlížet na výkon (kolik m3 vody je schopna za hodinu přefiltrovat). Plusem pískové filtrace je také velké snížení spotřeby bazénové chemie, která je častou příčinou alergických reakcí.

Použití pískové filtrace je mnohem ekonomičtější, méně náročné a ohleduplnější ke zdraví. Kromě toho je minimálně náročná na údržbu a pískovou náplň stačí měnit jednou za dva roky.

Pozor na písek

Velmi důležitý je druh písku, který nasypete do filtrace. I v případě toho nejkvalitnější se však dlouhodobým používáním jednotlivé zrnka zaoblují, což vede k horšímu ulpívání nečistot. Z tohoto důvodu je nutné písek po čase vyměnit.

Jemnější ani větší zrnitost není vhodná. V prvním případě se písek v tanku více dusí, což má za následek větší namáhání čerpadla. Trysky nejsou schopny zachytit jednotlivé zrnka, které následně končí na dně bazénu. V druhém případě naopak písek nezachytí všechny nečistoty. Filtrování je tím neúčinné.

Jak umístit filtraci

Filtrační zařízení by mělo být umístěno v blízkosti bazénu, čímž se zamezí zbytečným tlakovým ztrátám. Nedoporučuje se však blíže než tři metry od stěny bazénu, aby byly splněny bezpečnostní opatření podle bezpečnostní normy.

Zásuvka napájecího elektrického obvodu musí být chráněna proudovým chráničem s vybavovacím proudem minimálně 30 mA.

Existuje několik pravidel, které je třeba bezpodmínečně dodržet, aby nedošlo k poškození filtračního zařízení. Filtrační čerpadlo musí být uloženy ve vodorovné poloze a jeho motor umístěn pod úrovní vodní hladiny, díky čemuž bude moci voda stékat do čerpadla. V případě zavzdušnění sání může dojít ke snížení výkonu čerpadla, což vede až k jeho poškození.

Velmi důležité je umístit filtraci na dobře přístupné místo, které je chráněné před přímým sluncem (v opačném případě hrozí přehřátí čerpadla) a deštěm.

Zatímco kartušová filtrace může stát na jakémkoli vodorovném povrchu, písková má v tomto směru jistá omezení. Vodorovný podklad by měl být tvořen štěrkem nebo betonem s otevřeným připojením odpadu nebo odtokovým kanálem na proplachování. Pro chod čerpadla je nutný přívod elektrické energie 230 V. Je nutné si pamatovat, že filtrování vody během pobytu osob v bazénu je vzhledem k různé místním, národním a mezinárodním nařízení zakázáno z bezpečnostních důvodů.

Odborná pomoc při montáži filtrace není nutná. Díky návodu zvládne její zapojení každý. Doporučuje se pomalý a důsledný postup přesně podle manuálních instrukcí. Zamezí se tím zbytečným netěsnostem či poškození. O filtraci je třeba se postarat i před zimou. Ještě před začátkem mrazů třeba čerpadlo zazimovat. Filtrační zařízení musí být vypuštěné, vyčištěné, demontováno a uloženo na místě, které je chráněno proti mrazu.